Contact Us

Name: Zhangqiu Baohua Forging Co., Ltd.

Address: No. 2, Puxue Road, Puji Street, Zhangqiu District, Jinan City, Shandong Province

Contact: Hou Jingdu

Phone: +86-15550459670

            +86-15206833813

Fax: 0531-83861079

E-mail: zhangqiubaohua@126.com


Online Message